Hoe om Aansoek Te Doen

Die vriendelike administratiewe personeel by Kunssentrum Hugo Naudé sien uit daarna om vir jou tot hulp te wees deur die aansoekproses. Indien ons van diens kan wees in enige fase van die proses, kontak ons gerus.

Aansoekproses

Vul die aanlyn aansoekvorm vir ‘n aanlegtoets in

Verseker ‘n tydgleuf waartydens jy in kan kom na die sentrum vir jou aanlegtoets
Met die suksesvolle voltooiing van jou aanlegtoets, voltooi die registrasievorm binne twee weke.
Ons sien uit daarna om jou by ons te hê!
How to Apply

The friendly administration staff at Hugo Naudé Art Centre looks forward to assisting you through the application process. If we can be of service to you in any step of the process please feel free to contact us.

Application Process

Fill in the online application form for an aptitude test

Secure a time slot to come in to the centre for your aptitude test

Upon successful completion of your aptitude test, complete the registration form within two weeks

We look forward to having you with us!
Aansoekvorm
Vul die aansoekvorm hieronder in om aansoek te doen vir ons 2021-skooljaar. Vul asseblief AL die vereiste velde in:

(gemerk met *)

  Besonderhede van Leerder
  Besonderhede van Ouers/Voog  Application Form
  Please fill in the application form below to apply for our 2021 school year.
  Fill in ALL required fields:

  (marked with *)

   Learner's Details
   Parents/Guardian's Details   Administratiewe Dokumente

   Klik op die PDF-skakels hieronder om die dokumente af te laai:

   Administrative Documents

   Click on the PDF links below to download the documents.

   Aptitude Test

   2021 Aptitude Test Dates: 17 August 2020 – January 2021

   for more info click on subject
   Aanlegtoets

   2021 Aanlegtoets Datums: 17 Augustus 2020 – Januarie 2021

   Vir meer inligting klik op vak
   Auditions

   2021 Audition Dates: 17 August 2020 – January 2021

   For more info click on subject
   Oudisies

   2021 Oudisie Datums: 17 Augustus 2020 – Januarie 2021

   Vir meer inligting klik op vak
   Scroll to Top