Create.Inspire.Flourish
Create.Inspire.Flourish
Skep.Inspireer.Floreer
Skep.Inspireer.Floreer
Website under construction. / Webwerf onder konstruksie.

COVID-19 EMERGENCY HOTLINE: 0800 029 999 l WHATSAPP SUPPORT LINE: 0600-123456 l SACORONAVIRUS.CO.ZA

Welcome

Hugo Naudé Art Centre is part of a proud legacy of performing and visual art centres across the Western Cape. This unique initiative focuses on making the arts accessible to learners from all walks of life. We believe in the importance of arts education for the holistic development of our youth and that it equips them for a successful career in a world where creative and critical thinking skills are quickly becoming a hot commodity.

Welkom

Kunssentrum Hugo Naudé is deel van ‘n trotse nalatenskap van uitvoerende en visuele kunssentrums regoor die Wes-Kaap. Hierdie unieke onderneming is daarop gefokus om die kunste toeganklik te maak vir leerders uit alle oorde. Ons glo in die belangrikheid van ‘n opvoeding in die kunste om die holistiese ontwikkeling van ons jeug te verseker en om hulle toe te rus vir ‘n suksesvolle loopbaan in ‘n wêreld waarin kreatiewe- en kritiese denkvaardighede al hoe belangriker geag word.

About Hugo Naudé
1868 – 1941

Hugo Naudé was South Africa’s pioneer impressionist painter. He received his professional art education at the Slade School of Fine Art in London (1889 – 1890) and the Kunst Akademie in Munich (1890 – 1894) and spent a year amongst the Barbizon painters in Fontainebleau near Paris.
Born and raised in the Boland town of Worcester, Naudé became South Africa’s first professional artist, establishing “Cape Impressionism”, an adaptation of European Impressionism, in conjunction with the artists Pieter Wenning, Nita Spilhaus, Ruth Prowse and Strat Caldecott. After his European training, Naudé had to adapt to the sunlit brilliance of the African landscape and as “plein-airste” gradually loosened the bonds of his formal training – pioneering a truly South African style which has been maintained by a second and third generation of artists.

When Hugo Naudé returned to South Africa in 1896, after 6 years of formal art training and study in Europe (1889-1895) he initially tried to establish himself as a portrait painter for which he had received expert training from the great Franz von Lenbach in Munich. The prevailing artistic climate proved this idea to have been too optimistic, and thus began a gradual transition in subject matter from portrait to landscape.

Naudé’s total sincerity as a man and his integrity as an artist is evident in his oeuvre of work reflecting his submission to the attraction of nature and the landscape which evidently also suited his temperament. Applying his technical skills acquired from his formal art training, he tried to reflect the soul of the African landscape by capturing the dramatic tensions of nature in light and atmosphere by means of strong contrasts. This proved to be a lonely struggle as he had to adapt his palette and technique to suit the brilliant sunshine and colours the local landscape confronted him with. His determination and perseverance resulted in a unique style of landscape painting where the open-air freshness of the work, the confident brushstrokes of individually mixed colours and the underlying sense of composition always captured the atmosphere and brilliance of the scene.

© Johans Borman Fine Art

Oor Hugo Naudé
1868 – 1941

Hugo Naudé is die pionier van impressionistiese skilderkuns in Suid-Afrika. Hy het sy professionele kunsopleiding aan die Slade School of Fine Art in Londen (1889 – 1890) en die Kunst Akademie in Münich (1890 – 1894) ontvang en ‘n jaar onder die Barbizon-skilders in Fontainebleau naby Parys deurgebring.

Naudé is gebore en getoë in die Bolandse dorp Worcester, en word die eerste professionele kunstenaar van Suid-Afrika. Hy het ‘Kaapse Impressionisme’, ‘n aanpassing van Europese Impressionisme, in samewerking met die kunstenaars Pieter Wenning, Nita Spilhaus, Ruth Prowse en Strat Caldecott as beweging bedink en gevestig. Na sy Europese opleiding moes Naudé hom aanpas by die sonligglans van die Afrika-landskap en het as opelug skilder geleidelik die bande van sy formele opleiding losgemaak – ‘n baanbreker in ‘n eg Suid-Afrikaanse styl wat deur ‘n tweede en derde geslag kunstenaars behou is.

Toe Hugo Naudé na 6 jaar van formele kunsopleiding en -studie in Europa, in 1896, terugkeer na Suid-Afrika, het hy hom aanvanklik probeer vestig as ‘n portretskilder waarvoor hy kundige opleiding van die noemenswaardige skilder, Franz von Lenbach, in Münich ontvang het. Die heersende artistieke klimaat het laat blyk dat hierdie idee te optimisties was, en dus het ‘n geleidelike oorgang in onderwerp van portret na landskap begin.

Naudé se totale opregtheid as man en sy integriteit as kunstenaar blyk uit sy werk. Sy onderwerping aan die aantrekkingskrag van die natuur en die landskap, wat blykbaar ook by sy temperament pas, word daarin weerspieël. Met behulp van die tegniese vaardighede wat hy uit sy formele kunsopleiding opgedoen het, het hy die siel van die Afrika-landskap probeer uitbeeld deur die dramatiese spanning van die natuur in lig en atmosfeer vas te lê deur middel van sterk kontraste. Dit blyk ‘n eensame stryd te wees, aangesien hy sy palet en tegniek moes aanpas om te pas by die helder sonskyn en kleure waarmee die plaaslike landskap hom gekonfronteer het. Sy vasberadenheid en deursettingsvermoë het gelei tot ‘n unieke styl van landskapskildery, waar die varsheid van die werk, die selfversekerde kwasstrepe van individueel gemengde kleure en die onderliggende gevoel van komposisie altyd die atmosfeer en glans van die toneel vasgevang het.

© Johans Borman Fine Art

Contact Us

T. 023 347 1552  l  F. 086 529 4435  l  E. @admin

OFFICE HOURS
Mon. – Thu: 08:00 – 17:00  l  Fri: 08:00 – 16:00

ADDRESS
86 Tulbagh St, Worcester, 6850

Kontak Ons

T. 023 347 1552  l  F. 086 529 4435  l  E. @admin

KANTOOR URE
Ma. – Do. 08:00 – 17:00 l Vry. 08:00 – 16:00

ADRES
Tulbaghstraat 86, Worcester, 6850

Message Us

  ‼️MATRICS OF 2020‼️

  The end is almost in sight! From us at Hugo Naudé Art Centre, we wish you courage and success for the last stretch!

  Pablo Picasso said:
  "Action is the foundational key to all success!"

  Worcester Gymnasium HTS Drostdy Hoërskool Montana - Worcester Pionierskool - Worcester Langerugskool Ons Hartsimbool De La Bat Skool Esselen Park Senior Secondary Zwelethemba High School Vusisizwe Senior Secondary School Worcester Senior Secondary Hoërskool Breërivier

  #matric2020 #nscexam #worcester #futureleaders #hugonaudeartcentre #kunssentrumhugonaude #winning #success
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  3 months ago

  Hugo Naudé Art Centre

  Hugo Naudé Art Centre's cover photo ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  3 months ago

  Hugo Naudé Art Centre

  Hugo Naudé Art Centre's cover photo ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  🥳🥳CONGRATULATIONS!!!🥳🥳

  We are proud and pleased to announce our new leaders for 2021!

  Managing Committee
  Jan-Hendrik Wandrag (Headboy)
  Anje Marais (Headgirl)
  Kaylin Bergh
  Juanita Erasmus
  Stella Byleveld
  Emma Loots
  Nabilah Williams
  Josi Jonker

  Representative Committee
  Sarel Matthee
  Nicole Whiteman
  Craig du Plooy
  Alexander Gordon
  Lidia Hugentobler

  We look forward to a productive new year ahead!
  Create. Inspire. Flourish.

  Congratulations to the respective schools and parents on raising deserving leaders! Hoërskool Montana - Worcester Worcester Gymnasium HTS Drostdy Langerugskool Ons Hartsimbool Hoërskool Robertson

  #futureleaders #leadership #representatives #worcestergymnasium #htsdrostdy #hoerskoolmontana #langerugskool #hoerskoolrobertson #create #inspire #flourish #holisticdevelopment #artineducation #steamac #art #artschool #leadersinart
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook

  ‼️EXCITING OPPORTUNITY‼️

  Come and share in the rich legacy left behind in Worcester by the phenomenal artist Hugo Naudé, and play a role in the shaping and holistic development of our youth!
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook
  Scroll to Top